Green World
En side om Infrastruktur, Programmering, Matematikk og litt til
Hjem
Informasjonsteknologi
Matematikk
Raspberry PI

WWW serverene

HTML, PHP, MySQL

Hjemmeside til W3C

De viktigste serveren er uten tvil de serverne som brukes i forbindelse med surfing pÄ Internett. Det er WWW (World Wide Web) serverne. I starten av WWW var det kun HTTP-serveren som ble brukt. Den kan svare pÄ forspÞrsler fra browsere og sende innhold fra serveren tilbake til browseren. Dette innholdet var skrevet i HTML format, som er en slags kodet tekst. Etterhvert sÄ man et behov for mer dynamiske sider og innfÞringen av CSS i HTML koden, for Ä bedre farger og fonter samt ha mer dynamikk pÄ siden. Flere av de kodene som beskrev tekst og farge blir hele tiden flyttet fra HTTP til CSS. Det er W3C som holder orden og videreutvikler WWW.

script-server og database-serveren. Uten disse ville vi ikke hatt Internett, fordi det er den som sitter pÄ koden som viser oss en side fra internett.

Innstallasjonen

HTTP serveren

Apache er den mest brukte html-serveren i dag, i tillegg til Microsoft sin server. Vi skal bruke Apache siden den er gratis i bruk. FÞlg manualen som jeg linket til over for Ä installere den pÄ din RP.