Green World
En side om Infrastruktur, Programmering, Matematikk og litt til
Hjem
Informasjonsteknologi
Matematikk
Raspberry PI

Eksempel "if" setning

Her definerer vi først en variabel med navnet "tall_1" dollartegnet foran forteller at det er en variabel. Deretter sjekker vi om tallet i variablen er 1. Hvis det er 1 skal teksten "Tallet er 1" skrives ut.

      
       $tall_1 = 1;
       if ($tall_1 == 0){
        echo "Tallet er 0";
       }           
        else if ($tall_1 == 1){ 
        echo "Tallet er 1";
       } 
        else if ($tall_1 == 2){
        echo "Tallet er 2";
       }
        else if ($tall_1 == 3){
        echo "Tallet er 3";
       } 
        else {
        echo "Tallet er ikke 0,1,2 eller 3";
       }
      
     

Her ser du resultatet av koden:

Tallet er 1

Eksempel "While" setning

Her definerer vi en variabel "tall_1" og setter den til verdien 0. Så går vi til løkken som går rundt og rundt til "tall_1" er 10. Når tallet er 10 hopper systemet over løkken og går videre i koden.

      
       $tall_1 = 0;
       while ($tall_1 < 10){
        echo "$tall_1 ";
        $tall_1 = $tall_1 + 1;
       }
      
     

Her ser du resultatet av koden:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eksempel "for" setning

Her definerer vi en variabel "tall_1" og setter den til verdien 0. Så går vi til løkken som går rundt og rundt til "tall_1" er 10. Når tallet er 10 hopper systemet over løkken og går videre i koden.

      
       for ($i=0; $i<=8; $i++){
        echo "$i ";
       }
      
     

Her ser du resultatet av koden:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Eksempel "indeksert array" setning

Her definerer vi en tabell i en variable $figurer. den vil inneholde 3 verdier som er indekserte. At de er indekserte betyr at de er numrerte fra 0 og oppover til 2 i vårt tilfelle.

      
       $figurer = array ("Langbein", "Asterix", "Skrue McDuck");
       echo "Noen tegneseriefigurer";
       for ($i=0; $i < count($figurer); $i++){
        echo "Figur med index $i: $figurer[$i]";
       }
       echo 'Arrayen $figurer';
       var_dump($figurer);
      
     

Her ser du resultatet av koden:

Noen tegneseriefigurer

Figur med index0: Langbein
Figur med index1: Asterix
Figur med index2: Skrue McDuck

Arrayen $figurer

array(3) { [0]=> string(8) "Langbein" [1]=> string(7) "Asterix" [2]=> string(12) "Skrue McDuck" }

Eksempel "Assosiativ array" setning

Her definerer vi en tabell i en variable $art. den vil inneholde 3 verdier som er assosierte med en tekst i stede for et nummer.

      
       $art = array ("Langbein"=>"Hund", "Asterix"=>"Menneske", 
        "Skrue McDuck"=>"And");
       echo "Langbein er en ". $art["Langbein"] . " .";
       echo 'Arrayen $art';
       var_dump($art);
      
     

Her ser du resultatet av koden:

Langbein er en Hund .

Arrayen $art

array(3) { ["Langbein"]=> string(4) "Hund" ["Asterix"]=> string(8) "Menneske" ["Skrue McDuck"]=> string(3) "And" }

Oppgave 10.19 i boka

Vi skal bruke en løkke for å skrive ut HTML-tabell med to kolonner og tolv rader.

      
 
    
      
     

Her ser du resultatet av koden:

MånedSavings
January$100
January$100
January$100
January$100
January$100
January$100
January$100
January$100
January$100
January$100
January$100
January$100

Oppgave 10.20

12345678910
2468101214161820
36912151821242730
481216202428323640
5101520253035404550
6121824303642485460
7142128354249566370
8162432404856647280
9182736455463728190
102030405060708090100